THE LORD’S PRAYER

 

Translated by Per Stromdahl

 

(Note by Per Stromdahl: “I tried to translate 'the Lord's Prayer' from 
the most recent Swedish bible [Matthews 6:9-13]; since this passage 
is one of the most translated ones of all time. Bear in mind that this 
is a very preliminary translation and it needs thorough scrutiny.)
 
 
Ons Fater, whem leven in der Himmel.
Mai din Name werden helig.
Mai din Koningdom kommen.
Mai din will werden, in der Erd und in der Himmel.
Geven os distdag ons Brod.
Und forgiv ons sindens,
samme Weg (as) wi forgiv dem whem eren skuld to uns.
Und test os nihte, men spare os fraum der Sind.
 
And the breakup in Swedish, Folkspraak and English;
(with "new" words in English, German and Swedish)
 
Vår Fader, du som är i himlen.
Ons Fater, whem leven in der Himmel.
Our father, who lives in the Heaven.
("whem leven" is not good grammar)
 
himmel; heaven, Himmel, himmlen
 
Låt ditt namn bli helgat. 
Mai din Name werden helig.
May your name become holy.
 
helig; holy, Heilig, helig
 
Låt ditt rike komma.
Mai din Koningdom kommen.
May your kingdom come.
 
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. 
Mai din will werden, in der Erd und in der Himmel.
May your will be done, on Earth and in the Heavens.
 
Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. 
Geven os distdag ons Brod.
Give us our daily bread.
 
Och förlåt oss våra skulder, 
Und forgiv ons sindens,
And forgive our sins,
 
sind; sin, Sünde, synd
 
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
samme Weg (as) wi forgiv dem whem eren skuld to uns.
as we have forgiven them whom are i debt to us.
('(as)', how to translate it?)
 
forgiv; forgive, vergeben, förlåta/förgäta
skuld; debt, Schuld, skuld
 
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda 
Und test os nihte, men spare os fraum der Sind.
And don't lead us into temptation, but save us from evil.
 
???; temptation, Versuchung, frestelse
test ; test, Test, test
spare; save, Sparen, spara
???; evil, Übel/Sünde, ondska
 
Per
 
 
1